Ako hudba ovplyvňuje výkon?

Hudba hrá dôležitú úlohu v každodennom živote ľudí. Je tiež základom pre mnohých športovcov a priaznivcov rôznych pohybových aktivít. V dnešnej dobe je dokonca akýmsi trendom, že profesionálni športovci vstupujú na ihriská a arény so slúchadlami na ušiach. Hudba totiž vyvoláva určité emócie v závislosti od situácie. Ako sa to však dá aplikovať priamo do športu? Vedecké skúmanie odhalilo päť kľúčových spôsobov, akými môže hudba ovplyvniť prípravu a súťažné výkony: disociácia, regulácia vzrušenia, synchronizácia, získavanie motorických zručností a dosiahnutie flow.

Disociácia

Počúvanie hudby môže odkloniť pozornosť športovca od náročnosti úsilia. Premieňa negatívne na pozitívne. Efektívna disociácia podporuje pozitívne aspekty nálad (ako energickosť a šťastie) a znižuje tie negatívne, a to napríklad napätie a hnev. Hudba môže mať pozitívny dopad nielen pri aktívnom športe (beh, posilňovanie či akákoľvek iná aktivita), ale aj pri tom pasívnom – napríklad pri pozeraní highlightov športových zápasov alebo pri športových stávkach.

Regulácia nabudenia

abudenie sa vzťahuje na istý stupeň úzkosti, ktorý sa prejavuje tak vo fyzických, ako aj v psychologických faktoroch. Hudba mení emocionálne a fyziologické nabudenie pozornosti a môže byť využívaná pred súťažami alebo tréningom na upokojenie úzkostných pocitov. Príkladom môže byť Dame Kelly Holmes, ktorá v príprave na OH 2004 počúvala pomalé balady. Na druhej strane, rýchlejšie skladby môžu v tej správnej chvíli zase dodať energiu a nabudiť v tom správnom slova zmysle.

Synchronizácia

Tempo hudby môže mať vplyv aj na samotný pohyb a môže zabezpečiť, že športovec sa s ňou zosynchronizuje. Preto ak športovec počúva rýchlu skladbu, môže sa to odraziť aj na jeho rýchlejšom tempe – napríklad pri behu či bicyklovaní (viď spinning). Pokiaľ športovec potrebuje vykonávať pomalšie a elegantnejšie pohyby, ako napríklad pri krasokorčuľovaní, pomalšia hudba môže dopomôcť k optimálnemu výkonu.

Získavanie motorických zručností

Hudba môže pomôcť replikovať aspekty ľudského pohybu. Dokáže hýbať ľudským telom prostredníctvom efektívnych pohybových vzorov – ako napríklad pri tanci. Tiež môže zvyšovať vnútornú motiváciu a zlepšiť vzdelávacie prostredie.

Dosiahnutie flowu

Flow by bolo možné popísať ako stav, keď sa počas fyzickej činnosti aktivuje v rámci psychiky a tela funkcia autopilota. Znamená to, že fyzickú činnosť človek vykonáva akosi automaticky, s minimálnym vedomým úsilím. Hudba, najmä pokiaľ je zvolená samotným športovcom, dokáže zvýšiť fyzický výkon spustením emócií súvisiacimi s flow.

sk_SK