Ako hudba ovplyvňuje výkon?

Some of the links in this article are "affiliate links", a link with a special tracking code. This means if you click on an affiliate link and purchase the item, we will receive an affiliate commission. The price of the item is the same whether it is an affiliate link or not. Regardless, we only recommend products or services we believe will add value to our readers. By using the affiliate links, you are helping support our Website, and we genuinely appreciate your support.

Hudba hrá dôležitú úlohu v každodennom živote ľudí. Je tiež základom pre mnohých športovcov a priaznivcov rôznych pohybových aktivít. V dnešnej dobe je dokonca akýmsi trendom, že profesionálni športovci vstupujú na ihriská a arény so slúchadlami na ušiach. Hudba totiž vyvoláva určité emócie v závislosti od situácie. Ako sa to však dá aplikovať priamo do športu? Vedecké skúmanie odhalilo päť kľúčových spôsobov, akými môže hudba ovplyvniť prípravu a súťažné výkony: disociácia, regulácia vzrušenia, synchronizácia, získavanie motorických zručností a dosiahnutie flow.

Disociácia

Počúvanie hudby môže odkloniť pozornosť športovca od náročnosti úsilia. Premieňa negatívne na pozitívne. Efektívna disociácia podporuje pozitívne aspekty nálad (ako energickosť a šťastie) a znižuje tie negatívne, a to napríklad napätie a hnev. Hudba môže mať pozitívny dopad nielen pri aktívnom športe (beh, posilňovanie či akákoľvek iná aktivita), ale aj pri tom pasívnom – napríklad pri pozeraní highlightov športových zápasov alebo pri športových stávkach.

Regulácia nabudenia

abudenie sa vzťahuje na istý stupeň úzkosti, ktorý sa prejavuje tak vo fyzických, ako aj v psychologických faktoroch. Hudba mení emocionálne a fyziologické nabudenie pozornosti a môže byť využívaná pred súťažami alebo tréningom na upokojenie úzkostných pocitov. Príkladom môže byť Dame Kelly Holmes, ktorá v príprave na OH 2004 počúvala pomalé balady. Na druhej strane, rýchlejšie skladby môžu v tej správnej chvíli zase dodať energiu a nabudiť v tom správnom slova zmysle.

Synchronizácia

Tempo hudby môže mať vplyv aj na samotný pohyb a môže zabezpečiť, že športovec sa s ňou zosynchronizuje. Preto ak športovec počúva rýchlu skladbu, môže sa to odraziť aj na jeho rýchlejšom tempe – napríklad pri behu či bicyklovaní (viď spinning). Pokiaľ športovec potrebuje vykonávať pomalšie a elegantnejšie pohyby, ako napríklad pri krasokorčuľovaní, pomalšia hudba môže dopomôcť k optimálnemu výkonu.

Získavanie motorických zručností

Hudba môže pomôcť replikovať aspekty ľudského pohybu. Dokáže hýbať ľudským telom prostredníctvom efektívnych pohybových vzorov – ako napríklad pri tanci. Tiež môže zvyšovať vnútornú motiváciu a zlepšiť vzdelávacie prostredie.

Dosiahnutie flowu

Flow by bolo možné popísať ako stav, keď sa počas fyzickej činnosti aktivuje v rámci psychiky a tela funkcia autopilota. Znamená to, že fyzickú činnosť človek vykonáva akosi automaticky, s minimálnym vedomým úsilím. Hudba, najmä pokiaľ je zvolená samotným športovcom, dokáže zvýšiť fyzický výkon spustením emócií súvisiacimi s flow.

en_US