Futbal a česť

Futbal a česť

Manipulácia futbalových zápasov sa v poslednej dobe stala hlavným problémom tohto krásneho športu. Medzinárodná futbalová asociácia FIFA sa nedávno stretla na dvoch rokovaniach a prejednávala túto pálčivú otázku, pričom sa vedenie zameralo na hľadanie spôsobov, ako bojovať proti podvodom spojených s manipulovaním výsledkov.

img1

V spolupráci s Čínskou futbalovou asociáciou (CFA) sa stretol riaditeľ bezpečnosti FIFA Ralf Mutschke s členmi čínskeho Ministerstva verejnej bezpečnosti a Hlavnou správou športu v Číne (General Administration of Sports in China GASC) aby prerokovali nedávne zmeny vo futbalových ligách v Číne. Tieto zmeny zahŕňali podpísanie vyhlásenia integrity, nezávislých kontrol na futbalových zápasoch a ustanovenie nových špecializovaných disciplinárnych procesov , ktoré majú monitorovať podozrivé správanie v podozrení s manipuláciou zápasov.

V snahe zvýšiť boj proti manipulácii zápasov v Ázii, zdôraznila FIFA dôležitosť posilnenia spolupráce a navrhla zvýšiť vzájomnú výmenu dôležitých informácií. V rámci FIFA pracuje tzv. systéme skorého varovania (z angl. Early Warning System EWS), ktorý bude úzko spolupracovať s CFA a bude poskytovať dodatočné vzdelávanie klubom, hráčom a rozhodcom, s cieľom zabrániť podvodom ešte pred začatím novej futbalovej sezóny v Číne, ktorá začína v marci.

Sám Ralf Mutschke na jednom zo stretnutí zdôraznil, že podvádzanie a manipulácia výsledkov nie je iba problémom vo futbale. Hovoril o tom, aké je dôležité byť si vedomý tohto narastajúceho fenoménu vo všetkých športoch, ale tiež ho teší vidieť, že sa proti tomu bojuje, spájajú sily a zdieľa porozumenie tiež v Číne a celej Ázii ako takej. Potvrdil jednoznačné stanovisko FIFA, ktorá je odhodlaná vynaložiť maximum pre potlačenie nekalých aktivít a v spolupráci s viacerými organizáciami si dáva za cieľ strážiť bezúhonnosť futbalu po celom svete.

img2

Na sympóziu vo švajčiarskom Neuchâtel v Medzinárodnom centre pre športové štúdiá (International Centre on Sport Studies CIES) vedenie FIFA zdôraznilo svoju nulovú toleranciu voči manipulovaniu zápasov v akejkoľvek forme. Toto zasadnutie bolo zamerané na poskytnutie súhrnu slabín vo futbale, ktoré vedia odhaliť podvody ako aj kroky ako ich potláčať. V jednoduchosti sa dajú zhrnúť do piatich bodov: zisťovanie, zber informácií, vyšetrovanie, sankcie a prevenciu.

Samotná FIFA bude pokračovať v stálej snahe bojovať s manipulovaním výsledkov. Pripravuje sa rozsiahlejšia spolupráca s EWS, ktorá zahŕňa nové a rozšírené vzdelávacie programy. Kvôli nečestnému správaniu sa stáva z mnohých športov iba biznis, čím sa vytráca čaro a krása z hry. Preto mnohé športy, nielen futbal, strácajú  fanúšikov, čo demotivuje športovcov, trénerov a celé kluby. Nejde len o to, že sa všetko toto vytráca, ale aj to, že sa stráca tá podstata športu – radosť a sloboda. Výsledky superligy si môžete pozrieť na http://extra.bet365.com/news/sk/futbal.

sk_SK