Futbal a česť

Some of the links in this article are "affiliate links", a link with a special tracking code. This means if you click on an affiliate link and purchase the item, we will receive an affiliate commission. The price of the item is the same whether it is an affiliate link or not. Regardless, we only recommend products or services we believe will add value to our readers. By using the affiliate links, you are helping support our Website, and we genuinely appreciate your support.

Futbal a česť

Manipulácia futbalových zápasov sa v poslednej dobe stala hlavným problémom tohto krásneho športu. Medzinárodná futbalová asociácia FIFA sa nedávno stretla na dvoch rokovaniach a prejednávala túto pálčivú otázku, pričom sa vedenie zameralo na hľadanie spôsobov, ako bojovať proti podvodom spojených s manipulovaním výsledkov.

img1

V spolupráci s Čínskou futbalovou asociáciou (CFA) sa stretol riaditeľ bezpečnosti FIFA Ralf Mutschke s členmi čínskeho Ministerstva verejnej bezpečnosti a Hlavnou správou športu v Číne (General Administration of Sports in China GASC) aby prerokovali nedávne zmeny vo futbalových ligách v Číne. Tieto zmeny zahŕňali podpísanie vyhlásenia integrity, nezávislých kontrol na futbalových zápasoch a ustanovenie nových špecializovaných disciplinárnych procesov , ktoré majú monitorovať podozrivé správanie v podozrení s manipuláciou zápasov.

V snahe zvýšiť boj proti manipulácii zápasov v Ázii, zdôraznila FIFA dôležitosť posilnenia spolupráce a navrhla zvýšiť vzájomnú výmenu dôležitých informácií. V rámci FIFA pracuje tzv. systéme skorého varovania (z angl. Early Warning System EWS), ktorý bude úzko spolupracovať s CFA a bude poskytovať dodatočné vzdelávanie klubom, hráčom a rozhodcom, s cieľom zabrániť podvodom ešte pred začatím novej futbalovej sezóny v Číne, ktorá začína v marci.

Sám Ralf Mutschke na jednom zo stretnutí zdôraznil, že podvádzanie a manipulácia výsledkov nie je iba problémom vo futbale. Hovoril o tom, aké je dôležité byť si vedomý tohto narastajúceho fenoménu vo všetkých športoch, ale tiež ho teší vidieť, že sa proti tomu bojuje, spájajú sily a zdieľa porozumenie tiež v Číne a celej Ázii ako takej. Potvrdil jednoznačné stanovisko FIFA, ktorá je odhodlaná vynaložiť maximum pre potlačenie nekalých aktivít a v spolupráci s viacerými organizáciami si dáva za cieľ strážiť bezúhonnosť futbalu po celom svete.

img2

Na sympóziu vo švajčiarskom Neuchâtel v Medzinárodnom centre pre športové štúdiá (International Centre on Sport Studies CIES) vedenie FIFA zdôraznilo svoju nulovú toleranciu voči manipulovaniu zápasov v akejkoľvek forme. Toto zasadnutie bolo zamerané na poskytnutie súhrnu slabín vo futbale, ktoré vedia odhaliť podvody ako aj kroky ako ich potláčať. V jednoduchosti sa dajú zhrnúť do piatich bodov: zisťovanie, zber informácií, vyšetrovanie, sankcie a prevenciu.

Samotná FIFA bude pokračovať v stálej snahe bojovať s manipulovaním výsledkov. Pripravuje sa rozsiahlejšia spolupráca s EWS, ktorá zahŕňa nové a rozšírené vzdelávacie programy. Kvôli nečestnému správaniu sa stáva z mnohých športov iba biznis, čím sa vytráca čaro a krása z hry. Preto mnohé športy, nielen futbal, strácajú  fanúšikov, čo demotivuje športovcov, trénerov a celé kluby. Nejde len o to, že sa všetko toto vytráca, ale aj to, že sa stráca tá podstata športu – radosť a sloboda. Výsledky superligy si môžete pozrieť na http://extra.bet365.com/news/sk/futbal.

sk_SK